ގެލެރީ

އޮފީހުން ބޭރުގައި ކުރަން ޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޔުނިފޯމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި، ޔުނީފޯމް ތައާރަފްކޮށް ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު އާތިފާ އެވެ.