ގެލެރީ

1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގދ.މަޑަވެލީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 22 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ފެނާއި، ކަރަންޓް އަދި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 2 ޖޫން 2019 ގައި ވަނީ ފެނަކައާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.