ގެލެރީ

‏ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް، އެތަންތަނުގައި ޙާލަތު މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ބައްލަވާ ލައްވައިފި